පිටපත් 50,000 ඉක්මවා අලෙවියක් වාර්තා කරමින් මේ වන විට 26 වෙනි මුද්‍රණයද නිකුත් වී ඇති “ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 1” පොත ශ්‍රී ලංකාවේ පළවූ ජනප්‍රියම පුද්ගල සංවර්ධන කෘතියකි. පුංචි කතාවකට ජීවිතය අංශක 180කින් වෙනස් කළ හැකිය යන පදනමේ සිට නිර්මාණය වී ඇති එය ඕනෑම කෙනෙකුගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න සමත් අපුරු සංකල්ප සහිත ජීවිතය වෙනස් කරන අපුරු කතා රැසකින් සමන්විතයි..

මිල – රුපියල් 400 
ප්‍රකාශනය – විශිෂ්ට ප්‍රකාශකයෝ 
ISBN – 978-955-7587-00-4

මිලදී ගත හැකි ස්ථාන – සරසවි , ඇම් ඩී ගුණසේන, සදීපා, සමුද්‍ර, විජිත යාපා, ගොඩගේ, වික්ස්, දයාවහංශ ජයකොඩි, සමයවර්ධන, මින්සර, සුරස පොත්හල , සූර්ය පොත්හල , රත්න පොත්හල , සමනල පොත්හල , ගංගා පොත්හල – වරකාපොළ, නිට්ටබුව, ගුණසේකර පොත්හල – අනුරාධපුර, පුවාසි පොත්හල – පොලොන්නරුව, ශ්‍රී ලංකන් පොත්හල – කෑගල්ල, පැතුම් පොත්හල – මාතලේ, ශාන් පොත්හල – මාතලේ, සංක පොත්හල – කිරිබත්ගොඩ, මල්ටි පොත්හල – කඩවත, තුසිත පොත්හල, ලුමිනෙෂ් පොත්හල, දවස පොත්හල – ගම්පොළ, රණතිසර පොත්හල – කුලියාපිටිය, වික්ටර් පොත්හල – අවිස්සාවේල්ල, රන් w පොත්හල – ඇ ඇතුළු දිවයින පුරා පිහිටි බොහෝ පොත් සාප්පු වලින් කෘතිය මිලට ගත හැකිය..

කෘතිය අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඇණවූම් කර ගෙන්වා ගන්නවා නම් www.grantha.lk, www.kbooks.lk වෙත පිවිසෙන්න…