• img
 • img
 • img

The Person

සිංහල භාෂාවෙන් ලියැවුණ වේගයෙන් අලෙවිවන පුද්ගල සංවර්ධන කෘතියක් වන ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 1 කෘතිය රචනා කළ කැලූම් වැලිගම පුද්ගල සංවර්ධනය, නායකත්වය, අලෙවිකරණය, සන්නාමකරණය සහ ව්‍යවසායකත්වයට අදාල නවීනතම දැනුම් සම්භාරයක් ප්‍රායෝගික ආරකින් ශ්‍රී ලාංකේය පාඨකයන් වෙත තිලිණ කළ වත්මන් ලේඛකයෙක්, ජනමාධ්‍යවේදියෙක් සහ පුද්ගල සංවර්ධන දේශකයෙකි. ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 1 , ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 2 , ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 3 , මහමොළකාරයෝ , තරඟයේ වීරයා සහ පර්සෝනා ඔහු රචනා කළ කෘතින් වේ. විවිධ ජාතික පුවත්පත්, සඟරා, ගුවන් විදුලි සහ රූපවාහිණි නාලිකා ඔස්සේ පාඨකයන් අමතන ඔහු වර්තමානයේදී සිරස රූපවාහිනියේ විකාශණය වන මේ දවස්වල බිස්නස් සහ සිරසාලින්දය යන වැඩසටහන් ඔස්සේ සිය පාඨකයන් නිරන්තරව ආමන්ත්‍රණය කරයි. මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක් වන කැලූම් වැලිගම කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේන් වාණිජවේදී විශේෂ උපාධිය ලැබුවේය. ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරි ආයතනයෙන් සහ ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ශිල්පීය ආයතනයෙන් ගිණුම්කරණය සහ මුල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුම ලබාගත් ඔහු එංගලන්ත වරලත් අලෙවිකරණ ආයතනයෙන් (CIM,UK) අලෙවිකරණය සම්බන්ධ දැනුම සහ පරිචය ලබා ගත්තේය. අබාන්ස් සමාගම, මාස් හෝල්ඩින්ග්ස්, NSB බැංකුව, දෙරණ රූපවාහිනිය, කැම්සෝ ලොඩ්ස්ටාර් සමාගම, ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව, AIA රක්ෂණ සමාගම, ජාතික මානසික රෝහල, කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඇතුළු ආයතන සහ සමාගම් රැසකට ඔහු පුද්ගල සංවර්ධන උපදේශණ සේවා සපයා ඇත.

Kelum Weligama is a writer,journalist, life coach and lecturer on personal development who has gifted Sri Lankan readers through a practical method a fund of most modern knowledge, which is relevant to fields of personality development, leadership, creativity, positive thinking, marketing, branding and entrepreneurship. The books, ‘Jeewithaya wenas karana katha 1’, ‘Jeewithaya wenas karana katha 2’, ‘Jeewithaya wenas karana katha 3’, ‘Maha molakaarayo’, ‘Tharagaye Weeraya’ are books on personal development written by him and selling fast. His début novel ‘Persona’ also being sold fast in island wide bookshops. He continuously addresses his readers, via various national newspapers, magazines, radio broadcasting and television, currently. KelumWeligama who completed his education at Dharmaraja College in Kandy, completed his Bachelor of Commerce Special Degree at the Kelaniya University. Weligama also obtained knowledge from the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka and the Association of Accounting Technicians and studied marketing knowledge and practices of the Chartered Institute of Marketing – UK. This writer who is always alert regarding both local and foreign trends on personality development and new management concepts uses his pen in a most valuable manner to change lives of readers by 180 degrees through excellent concepts and experience in order to provide a different meaning which changes society at speed.

 • Kelum Weligama launched his debut novel Persona on 25th February 2017. now You can watch whole online book launch via www.gotit.lk/persona
 • For the first time SankaDineth sings Rock style Song for Persona Novel. Now you can listen Persona theme song on KelumWeligama’sYoutubechanel. Lyrics &Melody :Tharu Ravi
 • KelumWeligama’s launches new novel ‘Persona’ via Sri Lanka’s first online book launch

  Acclaimed Author KelumWeligama is set to unveil his latest work ‘Persona’ by means of a virtual book launch - the first in Sri Lanka’s publishing history - on 25 February 2017. KelumWeligama is also the author of bestselling personal development books,such as ‘JeewithayaWenas Karana Katha 1 &2’ (Inspirational Stories for Life) ‘TharagayeWeeraya’ (Man of the Match) and ‘MahaMolakayo’ (Master Minds) Moving away from traditional book launches,Weligama has chosen to launch his newest novel via the online sphere.

  This will also present an opportunity for Sri Lankans living overseas and anyone who has access to the web, as well asthose with a love for reading to enjoy the popular author’s latest creation. Juxtaposed between the colorful fashion world and competitive business arena, the novel is woven around man’s unending attraction towards power, lust and love.The launch of ‘Persona’ is in collaboration with Tharu Ravi Designs and SankaDineth, whose creative ‘Persona’ title song, will also be released on the same day that the novel will be released online. An exhibition of new generation work by Dominic Online Art Gallery together with a vibrant discussion by esteemed industry experts, who will review the novel, will also take place on the launch day. Impatient fans can also pre-order the book prior to its launch via www.gotit.lk. The trailer of the book can be viewed online and those seeking further information, can log on to the specially created ‘Persona’ Facebook page or www.gotit.lk/Persona for further information. - See more at:
  Kelum Weligama’s launches new novel ‘Persona’ via Sri Lanka’s first online book launch

Success Mantra

Dream

Believe

Plan

Act